Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230129860

Tại sao Mác đúng?

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đinh Xuân Hà - dịch ; Phương Sơn - dịch
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
✩ Mô tả: $a290tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Phân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng vững vàng nhằm phản bác và đi đến khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Những vấn đề được tác giả lựa chọn để phản bác phản ánh đầy đủ các bình diện xã hội lịch sử của chủ nghĩa Mác, đã đặt chủ nghĩa Mác dưới nhiều góc nhìn, lát cắt khác nhau để luận giải.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00776nam a2200133 a 4500
001 1620230129860
005 20230923214250.7
008 230923 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐinh Xuân Hà - dịch ; Phương Sơn - dịch
245 0 $aTại sao Mác đúng?
260 $bLý luận Chính trị$c2019$aH.:
300 $c24cm$a290tr.,
520 $aPhân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng vững vàng nhằm phản bác và đi đến khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Những vấn đề được tác giả lựa chọn để phản bác phản ánh đầy đủ các bình diện xã hội lịch sử của chủ nghĩa Mác, đã đặt chủ nghĩa Mác dưới nhiều góc nhìn, lát cắt khác nhau để luận giải.
;

Tệp đính kèm

1

Tại sao Mác đúng.pdf