Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200124444

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng
✩ Nhà xuất bản: 02

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00379nam a2200109 a 4500
001 1620200124444
008 201210 ||||| |||||||||||
005 20201210152535.7
082 #$a3KV
100 $aGS.TS Nguyễn Phú Trọng
245 $aVề các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
260 $b02
;

Tệp đính kèm