Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200124628

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận trung ương
✩ Nhà xuất bản: 02

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00389nam a2200109 a 4500
001 1620200124628
008 201210 ||||| |||||||||||
005 20201210153046.7
082 #$a3KV
100 $aHội đồng lý luận trung ương
245 $aPhê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam
260 $b02
;

Tệp đính kèm