Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200093474

Quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Xuân Nam

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00258nam a2200085 a 4500
001 1620200093474
005 .7
008 201209 ||||| |||||||||||
100 $aPhạm Xuân Nam
245 $aQuản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng
;

Tệp đính kèm