Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133348

Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a380tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại một số phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00583nam a2200133 a 4500
001 1620230133348
005 20231005224349.7
008 231005 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aQuyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng
260 $aH.:$c2019$bChính trị Quốc gia
300 $a380tr.,$c21cm
520 $aGồm các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại một số phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu